......

RESMİ İLANLAR

PİYASALAR

altın fiyatları

Online Ziyaretçi

Günlük: 83
Haftalık: 849
Aylık: 4975
Toplam: 129879
YORUM MANŞET
OKULDA İPEKBÖCEKÇİLİĞİ CANLANDIRILIYOR
OKULDA İPEKBÖCEKÇİLİĞİ CANLANDIRILIYOR

 OKULDA İPEKBÖCEKÇİLİĞİ CANLANDIRILIYORYıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ek bina zemin katta bulunan salonda ipek böceği yetiştiriciliği yapılıyor.

            Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Sercan Soydan, ipek böceği yetiştiriciliğinin yanı sıra Türkiye İş-Kur Müdürlüğü tarafından finanse edilen ipek dokuma eğitiminin de okullarında açılan atölyede verildiğini belirtti.

            Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü eğitim salonunda, Türkiye İş-Kur Müdürlüğü tarafından finanse edilen eğitim ile ilgili bilgi veren, ipek dokuma usta öğreticisi Teyfik Paklacı; “20 kursiyerimize, Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü eğitim salonunda açmış olduğumuz kurslarda eğitimler vererek, hem kadınların işgücüne katılımının artırılmasını hem de geleneksel ipekböcekçiliğinin canlandırılmasını hedefliyoruz.

            Proje sayesinde; 20 civarında kadının ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlanacak ve geleneksel ipekböcekçiliğinin canlandırılmasıyla beraber kültürel mirasa sahip çıkılacak.

            Proje kapsamında eğitimleri verilerek kadınlarımıza ipeğin elde edilişi, özellikleri gibi bilgilerin yanı sıra dokumacılık konusunda da eğitimlerde verilmektedir. Verilen eğitimlerden biriside günümüzde teknolojiye yenilen mesleklerden birisi olan halı dokumacılığıdır. Fakat bizler böylesine önemli alın teri bulunan mesleği kursiyerlerimize öğretmeye devam ediyoruz.” dedi.

(Haber & Fotoğraf. Hasan KAYA)

ATIÇ: ADALET TECELLİ ETMİŞTİR
ATIÇ: ADALET TECELLİ ETMİŞTİR

ATIÇ: ADALET TECELLİ ETMİŞTİRReyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'nin mahkemeye başvurusu üzerine HATSU'nun su zammı, Hatay İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararıyla durduruldu. AK Parti, “Su zammı ve yüksek fatura dayatmasına son” başlığıyla basın toplantısı yaptı

            AK Parti Hatay İl Başkanı Av.Ahmet Atıç beraberinde Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Büyükşehir belediye meclis üyeleri Mehmet Gülen, Bülent Özer, Cengiz Yıldız ve parti yetkilileriyle birlikte HATSU konusunda dün parti binasında basın toplantısı düzenledi.

            Hatay İdare Mahkemesi tarafından HATSU zammının durdurulmasını adalet tecelli etmiştir şeklinde değerlendiren Atıç, basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: “Uzun bir süreden bu yana Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ağır su zamları nedeniyle çok yüksek su faturaları ile mağdur edilen değerli hemşerilerimize yapılan bu dayatma ve zulüm Hatay İdare Mahkemesi tarafından Yürütmenin durdurulması kararıyla durdurulmuştur.

            Değerli hemşerilerimiz kıymetli Hatay halkına uzun bir süreden bu yana Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan su bedelleri ödettirilmiştir.

            Halkımıza çektirilen bu zulüm karşısında AK Parti grubu olarak aylarca su zamlarının iptal edilmesine ilişkin 3 defa önerge verilmesine rağmen verilen önergeler Hatay Büyükşehir Başkanı tarafından gündeme dahi alınmamıştır. Yine AK Parti meclis grubumuz tarafından HATSU olağanüstü toplantıya çağrılarak vatandaşlarımızın susuz kaldığını, hizmet alamamakla birlikte çok yüksek su faturaları ödettirildiği ifade edilmiş ve bu su zamlarının hem meskenlerde hem de iş yerlerinde iptal edilmesi ve düşürülmesi gerektiği önerilmiştir.

            Ancak Tüm bu önerilerimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP grubu tarafından dikkat alınmamış ve göz ardı edilerek vatandaşlarımızın mağduriyetleri hiçe sayılarak görmezden gelinmiştir.

Devamı sayfa 7’de

Baştarafı sayfa 1’de

            Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP meclis grubunun vatandaşlarımıza karşı bu dayatması karşısında daha fazla katlanma imkanı kalınmamış, yapılan bu haksız ve hukuksuz uygulamaya son vermek amacıyla Reyhanlı Belediye Başkanımız Hüseyin Şanverdi tarafından Hatay İdare Mahkemesine su zammının iptaline ilişkin 17.03.2015 tarihinde dava açılmıştır.

            Açılan bu davada özetle; 2560 sayılı yasanın uygulanma mecburiyeti bulunan büyükşehirlerde, su tarifesi belirlenirken idarelerin sınırsız bir takdir yetkisinin bulunmadığı ve bedelin yasada belirtilen masrafların üzerine bir kar oranı eklenerek belirlenmesinin yasanın emredici hükmü olduğu görülmektedir.

            Yasa koyucunun vatandaşlar için temel ihtiyaç niteliğinde bulunan temiz suyun tekel sağlayıcı konumunda bulunan belediyelerce ticari bir meta haline getirilmemesini ve su bedeli belirlenirken tüm belediyelerce ölçülü ve adil bir bedel belirlenmesini öngördüğü anlaşılmaktadır.

            Davaya konu Reyhanlı ilçesinde dava konusu iş yerleri için tespit edilen içme suyu m3 fiyatının 2014 yılında 1,60TL, Antakya ilçesinde 2010 yılında 2,75TL, 2011 yılında 2,75 TL, 2012 yılında 3,02 TL 2013 yılında 3,02 TL ve 2014 yılında 3,02 TL olduğu, diğer büyükşehirlerden sadece İstanbul İlinde suyun m3 fiyatının 8,80TL olduğu bunun dışında diğer illerde fiyatın 0,75 ile 7,27 aralığında değiştiği, suyun m3 fiyatının aritmetik ortalamasının da 4,80 TL civarında olduğu anlaşılmıştır.

            İlçe halkının müşterek ihtiyacı olan şebeke suyunun dağıtımı, depolanması ve fiyatının belirlenmesi konusunda Tekel konumunda olan davalı idarenin abonelerine ekonomik olarak yük teşkil edecek makul sayılmayacak uygulamalardan kaçınması ve su ücretlerine yapılacak zammı günün ekonomik koşulları enflasyon olayları ile hizmetin sunumunda ortaya çıkacak ek maliyet unsurları ile birlikte değerlendirilmek suretiyle belirlenmesi gerekeceği açıktır. Dava konusu olayda 2015 yılında iş yerinde belirlenen İçme suyu fiyatlarının gerek aynı bölgede önceki yıllar fiyatlarına göre gerekse de Büyükşehirlerde geçerli olan su fiyatlarına göre makul karşılanamayacak oranda yüksek olduğu, enflasyon oranları ile açıklanamayacak ölçüde artış gösterdiği, bu denli artışın tekel hizmet sağlayıcı niteliği olan davalı idare karşısında seçim şansı olmayan tüketicilere ekonomik açıdan yük teşkil edecek boyutta olduğu sonucuna ulaşıldığından dava konusu tarifenin iş yerlerine uygulanmasında hukuka uyarlılık görülmemiştir.

            Bu nedenle Hatay İdare Mahkemesi 2015/914 E sayılı dosyası ve 12.05.2015 tarihli ara kararınca iş yerleri için uygulanan m3 fiyatının 8,50 TL olarak belirlenmesine ilişkin kısmının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27.maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

            Görüldüğü üzere; Hatay Büyükşehir Belediyesinin Vatandaşlarımıza karşı getirmiş olduğu bu su zammının haksız olduğu kanaatine varılmıştır. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en pahalı su bedeli olduğu, bu bedelin maliyet ve kar hesabı gözetildiğinde hukuka aykırı olduğunun açıkça anlaşıldığı belirtilmiştir. Aylardır AK Parti grubu olarak Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş ve CHP grubunu uyarmamıza rağmen, Getirilen su zamlarının;

             Halkımızda ciddi mağduriyetler ve buna karşın tepkiler oluşturduğuna dikkat çekilmiş, Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP grubu tarafından dikkate alınmamıştır.

             Ev ve İş yerlerine gelen su faturalarının, ailelerimizi, halkımızı ve esnafımızı mağdur ettiğini ve altından kalkılamayacak derecede zorda bıraktığına dikkat çekilmiş ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP grubu tarafından dikkate alınmamıştır.

            En temel ihtiyaçların başında gelen su hizmetinin tekelinde bulunduran Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti verirken sergilemiş olduğu bu tavrına ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarımıza dayatılan bu su zammına Hatay İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma Karar vererek, Aziz Halkımıza karşı adeta zulüm gibi gelen su Zammına dur demiştir.

            Açılan dava Pilot olarak Reyhanlı Belediye Başkanımız tarafından açılmış ve su zammının iptaline ilişkin karar tüm İş yerlerimize de emsal teşkil etmektedir. Su zamlarına ilişkin meskenlere yönelik uygulanan yüksek su bedelleri de henüz mahkeme de olup  ümit ediyoruz ki meskenlere ilişkin  olan kısmı da  iptal edilerek kıymetli hemşerilerimize çektirilen bu çile sona erecektir.

            Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesi gerekmektedir. Seçilmiş olsun yada olmasın kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hiç kimse kanunsuz, hukuka aykırı olarak bir işlem yapma hakkına sahip değildir. Hele Bu işlemden dolayı vatandaşımız milletimiz zarar görecekse bizler asla buna müsaade etmeyiz.

            Siyaseti bugüne kadara amaç olarak değil, daima milletimize hizmet etmekte araç olarak gördük. Bu bağlamda bize oy vermiş yada vermemiş olsun tüm halkımızın her türlü talep ve sıkıntılarında yanlarında olduk ve inşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hizmet anlayışımızda hiçbir zaman oy mefhumu gözetilerek adım atmak olmamıştır, bundan sonra olmayacaktır. “Birilerinin kaç oy verirsin ona göre hizmet ederim” yada “bana oy verin size hizmet getireyim” şeklinde ucuz ve gayri ahlaki siyaset yaklaşımları siyasi anlayışımızda asla yer bulamaz. Söz konusu su zammı da görüldüğü üzere bize oy vermiş yada vermemiş tüm halkımızı mağdur ettiğinden AK Parti olarak milletimizin yanında yer aldık ve bundan sonra da milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.  Bizler AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizden aldığımız yetki ve güç ile Toplumumuzun tüm katmanlarına Seçmenimiz olsun yada olmasın, rengi, ırkı mezhebi ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğimizi, haksızlık ve usulsüzlükler karşısında yine aynı azim ve kararlılıkla duracağız” dedi.

(Haber: S. Ergin- H. Kaya)

Hatay, Türkiye'nin önemli bir kenti
Hatay, Türkiye'nin önemli bir kenti

 Hatay, Türkiye'nin önemli bir kentiHatay Valisi Ercan Topaca, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek buradaki esnafla bir araya geldi.

            Esnafla bir araya gelen Vali Topaca, ilimizin ekonomik anlamda Türkiye'nin önemli bir kenti olduğunu belirtti.

            Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki esnafla görüşen Vali Topaca, ilimizin ekonomik anlamda Türkiye'nin önemli bir kenti olduğunu, mobilyacılık sektörünün de ilimizin önde gelen sektörlerinden biri olduğunu belirtti. İlimizdeki mobilyacılık sektörünün daha da geliştirilebilmesi için neler yapılabileceğine değinen Sayın Topaca, esnafla görüş alışverişinde bulundu.

            Gerçekleşen ziyarete Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sunday Balıkoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hamit Bal, Ticaret İl Müdürü Ziya Yüksel, Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı A. Kadir Teksöz ve Mobilyacılar Odası Yönetimi de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

Amaç, trafiği rahatlatmak mı sıkıştırmak mı ?
Amaç, trafiği rahatlatmak mı sıkıştırmak mı ?

 Amaç, trafiği rahatlatmak mı sıkıştırmak mı ?Ayşe Fitnat Hanım Caddesi Fatih Camii yanında bulunan döner kavşağın aşırı büyütülmesiyle trafik sıkışmaya başladı, büyük araçlar geçmekte zorlanıyor

            Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayşe Fitnat Hanım Caddesi üzerinde düzenlemesi yapılan kavşak, trafiği rahatlatmak yerine sıkıştırmaya başladı.

            Yolun orta bölümünde yer alan çiçeklerle bezeli kavşak yıkılarak çok büyük bir döner kavşak oluşturuldu. Yan yana iki aracın geçemediği, büyük otobüslerin 2-3 defa hamle yaparak geçebildiği kavşak düzenlemesi çevre sakinlerini ve yolu kullanan araç sahiplerini şaşırtmış durumda.

            Döner kavşağın eskisine göre 4 kat büyütülmesinin anlamsız olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, bu işi bilmeyen kişilere sorulsaydı böyle plansız-programsız bir kavşak düzenlemesi yapılamayacağını belirttiler.

            Yolun giderek sıkıştığı ve trafiği olumsuz etkileyen yeni durumun yeniden gözden geçirilmesini isteyen vatandaşlar, HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın bu yolu bir kez görmesini istediler.

(Haber & Fotoğraf: Sadullah Ergin)

MİLLİ İTTİFAK HATAYLILARLA KUCAKLAŞTI
MİLLİ İTTİFAK HATAYLILARLA KUCAKLAŞTI

 MİLLİ İTTİFAK HATAYLILARLA KUCAKLAŞTIMilli İttifak liderleri Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Hatay Mitinginde vatandaşlarla kucaklaştı.

            Milli İttifak liderleri Pazar günü Hatay Milletvekili adayları ile birlikte Emlakbank evleri önünde düzenledikleri mitingde binlerce kişiye hitap ederek, “Kendine gel, Saadete gel” çağrısında bulundu.

            Milli İttifak Hatay Milletvekili adayı Nevin Zeytineli mitingde yaptığı konuşmada, bedel öde-meye de, ödetmeye de hazır olduklarını belirte-rek; “Geleceğe doğru dev bir adım atmaya karar verdik. Kutsal birliği, büyük birliği oluşturduk. Biz geliyoruz.” dedi. 

            Milli İttifak Hatay Milletvekili adayı Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan da; “Bu iş birliği tarihin en önemli noktasında geldi. Bu ülkenin birliği ve dirliği için varız. Artık deniz bitti gemi karaya oturdu. Bu seçim yeni bir dönem seçimi olacaktır. 7 Haziran Milli İttifakın iktidar olmasıdır.” şeklinde konuştu.

            Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Musta-fa Destici de mitingde yaptığı konuşmada; “Dün-yadaki mazlumların Allah yar ve yardımcısı olsun. Milli İttifakı gerçekleştirdik hayırlı ve uğurlu olsun. Türkmenistan coğrafyasında kan ve gözyaşı var. Suriye'nin geleceğine, Suriyeliler karar versin.

            Türkiye'de siyasetin ayrıştığı, oy almak, iktidar uğruna mecliste temsil etme adına milletin kamplaştırıldığına şahit oluyoruz.  Bizler, İslam coğrafyasındaki akan kana, kardeş kavgasına, Müslümanların birbirini öldürmesine ve bunların maalesef baştakilerin sebep olmasına isyan ola-rak 'Milli İttifak' dedik. Allah'ın izniyle hem manevi çöküntüyü hem de İslam dünyasındaki kanı ve gözyaşını hep birlikte dindireceğiz" dedi.

            Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak ta yaptığı konuşmada; “Hatay-da tarihi bir güne şahit oluyoruz.  Mazisi, sicili ve kadroları tertemiz iki parti olarak bir araya geldik.

            Milli ittifaktan milli iktidara yürüyüşün müjdesini veriyoruz. Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Her gittiğimiz yerde milli görüşün yaptığı hizmetlerle karşılaşıyoruz. Nerede bacası tüten bir fabrika görürseniz orada milli görüşçülerin alın teri vardır. Siyasi partiler mitinglerde içi boş ve süslü kelimelerle aziz milletimizi kandırmaya çalışıyor.

            Ey iktidar sahipleri işsizliği gidermek için fabrikalar kurdunuz da parlamenter sistem mi engelledi? İşçiye memura yüzde 50 zam verdiniz de parlamenter sistem mi engelledi? Asgari ücreti iki misline çıkarmak istediniz de parlamenter sistem mi engelledi?” diye konuştu.

(Haber & Fotoğraf: Hasan KAYA)

OKULDA İPEKBÖCEKÇİLİĞİ CANLANDIRILIYOR

Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ek bina zemin katta bulunan salonda ipek böceği yetiştiriciliği yapılıyor.

            Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Sercan Soydan, ipek böceği yetiştiriciliğinin yanı sıra Türkiye İş-Kur Müdürlüğü tarafından finanse edilen ipek dokuma eğitiminin de okullarında açılan atölyede verildiğini belirtti.

            Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü eğitim salonunda, Türkiye İş-Kur Müdürlüğü tarafından finanse edilen eğitim ile ilgili bilgi veren, ipek dokuma usta öğreticisi Teyfik Paklacı; “20 kursiyerimize, Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü eğitim salonunda açmış olduğumuz kurslarda eğitimler vererek, hem kadınların işgücüne katılımının artırılmasını hem de geleneksel ipekböcekçiliğinin canlandırılmasını hedefliyoruz.

            Proje sayesinde; 20 civarında kadının ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlanacak ve geleneksel ipekböcekçiliğinin canlandırılmasıyla beraber kültürel mirasa sahip çıkılacak.

            Proje kapsamında eğitimleri verilerek kadınlarımıza ipeğin elde edilişi, özellikleri gibi bilgilerin yanı sıra dokumacılık konusunda da eğitimlerde verilmektedir. Verilen eğitimlerden biriside günümüzde teknolojiye yenilen mesleklerden birisi olan halı dokumacılığıdır. Fakat bizler böylesine önemli alın teri bulunan mesleği kursiyerlerimize öğretmeye devam ediyoruz.” dedi.

(Haber & Fotoğraf. Hasan KAYA)


19 saat, 35 dakika önce / 25.05.2015 10:48:55   

GÜZELBURÇ KÖPRÜSÜNDE SONA YAKLAŞILDI

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci Güzelburç mahallesinde trafiğe kapatılmış olan Güzelburç Köprüsü'nün onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

            Güzelburç Mahallesi ziyareti esnasında mahalle sakinlerince dile getirilen sıkıntı sonrasında vatandaşın isteği bizim için emirdir düşüncesi ile hareket eden Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, belediye ekiplerince onarım çalışmalarında sona yaklaşılan Güzelburç Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

            Başkan Kimyeci incelemeler esnasında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “ Antakya Belediyesi olarak her daim vatandaşımızın en küçük ricasını emir telaki eden bir anlayışa sahip olduk. Bu doğrultuda Güzelburç Mahallemize gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında vatandaşlarımızın köprünün trafiğe kapalı olmasından dolayı sıkıntılı oldukları bilgisini aldık. Antakya Belediyesi olarak köprünün trafiğe kapatılma sebeplerini araştırarak, fizibilite raporu çıkardık ve zaman geçmeden onarım çalışmalarına başladık. Köprü ayakları üzerinde bulunan tonlarca ağırlıktaki beton yolu sökerek, önce köprü ayağı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek suretiyle her iki yakada da köprü birleşme noktalarını genişlettik. Ardından kaldırdığımız beton yükünün yerine, daha hafif ve onarılması kolay parke taşı döşemek suretiyle yolu yeniden revize ediyoruz. Güzelburç Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.”

            Başkan Kimyeci incelemesinin ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelerek köprü onarımı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

(Haber Merkezi)


19 saat, 36 dakika önce / 25.05.2015 10:47:57   

MISIR'DAKİ, HUKUK TERÖRÜNÜ LANETLİYORUZ

Memur-Sen Hatay İl Başkanlığı ve bağlı sendikalar bir basın açıklaması yaparak Mısırda yaşanan hukuk terörünü lanetledi.

            İktidar hırsızlığı yapan Mısır cuntası milletin iradesine ipotek koyarak hem insanlık onurunu hem de uluslararası hukuk normlarını çiğnediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere Mısır'da meşru cumhurbaşkanı Muhammed Mursi taraftarı Mahmut Ramazan isimli Müslüman geçtiğimiz günlerde idam edildi. Tam bir hukuk terörü mahiyetindeki bu idamın son olmayacağı,  darbeci Sisi yönetiminin haklarında idam kararı verilen İhvanul Müslimin üyesi 183 Müslümanı daha darağaçlarında sallandıracağı ifade edilmektedir. Amerika, Siyonist İsrail ve batılı devletlerden destek bulan darbeci yönetim, bütün dünyanın gözleri önünde insan haklarını açık bir şekilde çiğnemekte ve halkı korkuyla sindirmeye çalışmaktadır.

            Hatırlanacağı üzere La Mübarek'in halk inkılabıyla devrilmesinin ardından yapılan seçimlerde Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Mursi cumhurbaşkanı olarak seçilmiş fakat bunu hazmedemeyen ABD ve İsrail, Sisi'ye yaptırdıkları darbeyle Mursi'yi ve birçok İhvan üyesini zindanlara attırmıştı.

            Ayrıca bu hukuksuzluğa ve zulme karşı Mısır'ın tüm şehirlerinde haftalarca demokratik gösteri hakkını kullanan Müslümanlardan binlercesi,  darbeci ordu tarafından hunharca katledilmişti. Tüm dünyanın gözleri önünde Rabiatul Adeviyye meydanında yapılan katliamı hepimiz gözyaşları içinde seyretmiştik.

            İktidar hırsızlığı yapan Mısır cuntası milletin iradesine ipotek koyarak hem insanlık onurunu hem de uluslararası hukuk normlarını çiğnemiştir. Sözde uygar batı ise bu zulüm karşısında adeta üç maymunları oynamaktadır.

            Esasında dünya emperyalizmi ve siyonizminin Mısır'daki hedeflerinden en büyüğü İhvanul Müslimin taraftarlarını silahlı direnişe itip,  Mısır'ı tıpkı Suriye'deki gibi bir iç savaş sarmalına çekmek ve topyekün bir katliam yapmaktır. Bizler Mısır İhvanının Suriye'de düşülen hataya düşmeyeceğini ve biraz daha sabrederek kesin zafere ulaşacağına inanıyoruz. İnanıyoruz ki Şehid Seyid Kutup'ların ve Şehid Hasan Elbenna'ların yolunu takip eden Mısırlı Müslümanların dökülen kanları yakın bir kurtuluşun habercisidir.

            Biz buradan tüm dünyaya şu şekilde sesleniyoruz: Mısır'da halkın oylarıyla seçtiği cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve diğer tüm suçsuz İhvan üyeleri bir an önce zindanlardan çıkarılmalı ve kanuni hakları kendilerine iade edilmelidir.

             Tüm dünya Mısır'daki bu hukuk terörüne son verilmesi için bir an önce harekete geçmelidir. İdamlar engellenmelidir. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden bu konuda ciddi adımlar atmasını talep etmekteyiz.

            Bu vesileyle bizler de bu konunun yakından takipçisi olacağımızı bildirir ve Türkiye kamuoyunu bu konuda daha duyarlı olmaya davet ederiz.” denildi.

(Haber Merkezi)


19 saat, 37 dakika önce / 25.05.2015 10:46:47   

DERE ISLAHI, HAYIRLI OLSUN

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci Narlıca Mahallesi'nde Antakya Belediyesince yürütülen hizmetleri yerinde denetleyerek eksikliklerin giderilmesi konusunda ilgili daire müdürlerine talimat verdi.

            Narlıca Mahallesi 30., 932., 1701 sokaklarda yürütülen parke döşeme ve Fidanlık Mevkiinde yapılan yol genişletme  çalışmalarını denetleyen Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, yeni parke döşenen yolların mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

            Narlıca Deresi kenarında da ıslah çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kimyeci, Antakya Belediyesi olarak vatandaşlarından gelen en ufak ricayı emir telaki ettiklerini bu doğrultuda Narlıca Mahallesi'nde bulunan derenin kenarlarında ıslah çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

            Başkan Kimyeci konuşmasının devamında derenin temizliğinin periyodik program çerçevesinde Antakya Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildiğini, ilaçlama çalışmalarının da yaz ayları boyunca devam edeceğini ifade etti.

(Haber Merkezi)


19 saat, 39 dakika önce / 25.05.2015 10:45:01   

Ergin, çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Hatay Milletvekili ve Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin, seçim işlerinden vakit bularak geldiği memleketi Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

            Sadullah Ergin ilk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mahmut Yetim'in ablasının taziyesine katılarak acılarını paylaştı. Ardından Ekinci yolu üzerindeki Mehmet Kayhan Yıldız'ın taziyesine katılan Ergin daha sonra Emek Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde de çeşitli taziyelere katılarak acılı ailelerin acılarına ortak oldu.

            Sadullah Ergin ve beraberindeki heyet daha sonra Hatay'ın sevilen işadamlarından Omze İnşaat sahibi Levent Mıstıkoğlu'nu ofisinde ziyaret ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Levent Mıstıkoğlu tarafından kapıda karşılanan Ergin, gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, çeşitli konularda Mıstıkoğlu'yla görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

            Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Omze İnşaat Sahibi Levent Mısıtıkoğlu ise, gerçekleştirilen ziyaretle hem Ergin'le olan hasretlerini giderdiklerini hem de ikili görüşmeler yaptıklarını kaydetti. Sadullah Ergin'e ziyaretleri kapsamında Ak Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, İl Başkan Yardımcısı Tevfik Fazlı Doğan, Ak Parti İl Teşkilatı Genel Sekreteri Abdurrahman Cüneydioğlu ile çok sayıda partili eşlik etti.

(Haber Merkezi)


19 saat, 40 dakika önce / 25.05.2015 10:43:42   

Fotomaratonu heyecanı başladı‏

Uluslararası 2. Antakya - Defne Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu Hatay'da başladı.

            Hatay'da çeşitli noktalarda gerçekleştirilen etkinlikler ile dolu dolu yaşanan festival için bir açılış kokteyli düzenlendi.

            Festival için Verda Sabun Fabrikasında düzenlenen açılış kokteyline Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Samandağ Belediyesi Kültür İşleri ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ali Türetken, Festival Komitesi Başkanı Mehmet Oflazoğlu, Festival Komitesi Basın Danışmanı Hüseyin Zorkun ile fotograf sanatçıları ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

            Koktely öncesi açılışı gerçekleştirilen fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Fotoğraf Sergisi'nin açılışını Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Samandağ Belediyesi Kültür İşleri ve Basın&Halkla İlişkiler Müdürü Ali Türetken, Festival Komitesi Başkanı Mehmet Oflazoğlu kurdelayı keserek birlikte yaptı.

            Sergi açılışında yapılan konuşmalarda, medeniyetler şehri olan Hatay'da bu tarihi mekanda açılan serginin çok anlamlı olduğu ve sanata değer veren Hatay'da bu tür etkinliklerin olmasının gurur verici olduğu vurgulandı.

Mehmet Turgut ve Aykan Özener isimli ustaların eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi büyük bir ilgi ile gezildi.

            Sanatçılar sergiledikleri başarılı eserler ile davetlilerin alkışları ile ödüllendirildi ve sanatçılara festival anısına birer plaket verildi.

(Haber Merkezi)


19 saat, 42 dakika önce / 25.05.2015 10:42:17   

KÖPRÜ VE KANAL KENARLARI ÇİT İLE ÇEVRİLDİ

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci Üzümdalı Mahallesi'nde yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

            Üzümdalı Mahallesi'nde bulunan kanal ve köprü kenarlarının tel çit ile çevrildiğini ifade eden Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, vatandaşların güven içerisinde hareket edebilmeleri için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Üzümdalı Mahallesi ziyaretinde vatandaşların sıkıntılarını dile getirmesi üzerine çalışmanın startını verdiklerini dile getiren Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, çocukların yol kenarında güvenle yürüyebilmeleri, olası kaza durumunda yaya ve araçların kanala düşmesinin engellenmesi için Kale mevkiinde bulunan köprü ve kanal çevresinin tel çit ile çevrildiğini ifade etti.

            Üzümdalı Mahalle Muhtarı Servet Yiğitbaşı ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, göreve geldiği günden bu yana Başkan Kimyeci'den her istediklerinin zamanında ve en güzel şekilde yerine getirilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)


19 saat, 43 dakika önce / 25.05.2015 10:40:57   

NECMİ ASFUROĞLU ANADOLU LİSESİ BİLİM FUARI AÇILDI

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarını Destekleme Programı çerçevesinde Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında imzalanan sözleşme gereğince okulda 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen “Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi Bilim Fuarı”nın açılışı, Defne ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Ilgın, Casim Çimen, Fuat Yarar, Hayırsever Timur Asfuroğlu ve Okul Müdürü Mustafa Keser'in katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarın ilk gününde okul öğrencileri, veliler ve bölge halkının yanı sıra Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi, Yeşilpınar Mirioğlu Çok Programlı Lisesi öğretmen ve öğrenci grupları katıldı.

            Projenin yürütücülüğünü üstlenen Biyoloji öğretmeni Hisamiddin Dinç; Fuar'da ortalama 100 öğrencinin görev aldığını, 30'a yakın biyoloji fizik ve kimya projesinin sergilendiğini bildirdi. Katılımcıların büyük bir bölümü hayatlarında ilk kez kolonileri mikroskopta izleme şansı bulurken öğrenciler de kendi çalışmalarını ifade etmekten mutluluk duydu.

            Proje kapsamında kurulan İnteraktif Ebru Atölyesi'nde katılımcılar Resim Öğretmeni Emel Bengü Bereketoğlu eşliğinde ebru sanatının inceliklerini deneyimleme fırsatı buldu. Eş zamanlı olarak açılan resim sergisi de büyük ilgi gördü.

            Öğrencilerden oluşan sağlık grupları; misafirlerin tansiyonunu, şekerini ölçtü, kan gruplarına baktı, heyecan durumlarını izledi, beynin işlevleri ile ilgili bilimsel temelli oyunlar oynattı.

            Dart atan, karar sarkacında çelişkilerini yenen katılımcılar, yoğun bir yaparak-yaşayarak öğrenme sürecinden geçti. Kimya deneylerinde, Mısır piramitlerinin sırlarını öğrenirken katılımcılar küçük heyecanlar yaşadı.

(Haber Merkezi)


19 saat, 44 dakika önce / 25.05.2015 10:39:29   

Evlilikte karşılıklı fedakârlıklar olmalı

İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından “Aile İçi İletişim” konulu konferans düzenlendi.

            Programa konuşmacı olarak katılan Dr. Semin Güler Oğurtan, evliliğin sevip ve sevilmek olduğunu ifade ederek “Evlilikte karşılıklı fedakârlıklar olmalı” dedi.

            Programa, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, İl Müftü Yardımcıları Cafer Erol ve Mehmet Emin Okuyucu, Antakya İlçe Müftüsü Necati Şafak, Şube Müdürleri, İl Müftülüğü personeli, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Mirac Camii İmam Hatibi Murat Aksoy'un Kur'an-ı Kerim tilavetini müteakip İl Müftüsü Kavillioğlu yapmış olduğu açış konuşmasında, ailenin önemine ve İslam'ın aileye bakışına değindi.

Dr. Semin Güler Oğurtan ise konuşmasında, “Aile İçi İletişimde Sorunlar ve Çözümleri” konusunu ele aldı. Örneklerle aile içi iletişimim nasıl olması gerektiğini anlattı.

            İletişimde meydana gelen problemlerin İslami metotlarla nasıl çözüleceğini irdeleyen Oğurtan, “Evlilik sevmek ve sevilmektir.

            Evlilikte karşılıklı fedakârlıklar olmalı, birbirlerine sevgi ve saygıda bulunmalı, ne olursa olsun dürüst olmalıdır. İnsanın fıtratında şiddet yoktur.

            Peygamberimiz ve sahabelerin hayatlarından örnekler alınarak şiddetin de önüne geçilebilir” dedi.

(Haber Merkezi)


19 saat, 46 dakika önce / 25.05.2015 10:38:16   

MAKİNE İKMAL TESİSİ YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen makine ikmal tesisinde incelemelerde bulundu.

           Makine ikmal tesisinin çok yakında hizmete sunulacağının müjdesini veren Başkan Kimyeci yaptığı açıklamada; “Yeni Sanayi Sitesi son caddede inşaatını gerçekleştirdiğimiz Makine İkmal tesisimiz, 9,5 dönüm arazi üzerine 1 adet idari bina, 1 adet atölye ve yıkama, yağlama binası, 1 adet bekçi kulübesinden oluşuyor.

            Antakya Belediyesi Makine İkmal tesisi bizim için çok önemli. 95 mahalleye hizmet eden Antakya Belediyesi olarak böylesine güzel bir tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu tesis ile mevcut araçlarımızın bakımını, onarımını, eksiklerini giderebileceğimiz gibi iş makinalarımızın bakımı, onarımını yapacağız.

            Böyle büyük bir mekânın sanayi sitemizin içeri-sinde olmasını da esnafımıza destek konusunda çok önemsedik. Yakın zamanda hizmete başlayacak olan tesisimizin tüm Antakya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

(Haber Merkezi)


19 saat, 47 dakika önce / 25.05.2015 10:36:26