......

RESMİ İLANLAR

PİYASALAR

altın fiyatları

Online Ziyaretçi

Günlük: 83
Haftalık: 849
Aylık: 4975
Toplam: 105579
YORUM MANŞET
ÖZBOLAT: BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALMIŞTIR
ÖZBOLAT: BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALMIŞTIR

ÖZBOLAT: BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALMIŞTIRAK Parti Grup Sözcüsü, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Dörtyol Belediye Meclis Üyesi Av. Mustafa Özbolat

            Yasalara göre, nüfusu 50 bini geçen ilçeler ile Büyükşehir Belediyeleri seçimlere müteakip altı ay içerisinde stratejik planlarını yapmak zorunda olduğunu, Kocaeli Belediyesinden alınmış, Hatay'ın gerçeklerinden uzak, ihtiyaçlarına cevap vermeyecek bir stratejik planla karşı karşıya kaldıklarını belirterek “Bunların hepsinin iç içe olduğu ve bağlantılı olduğu nazara alındığında Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kalmıştır” dedi.

            AK Parti Grubu olarak Hatay'da hizmetlerin aksamaması, plansız kalmaması için komisyon raporunun oylanmasını talep ettiklerini belirten Özbolat şu açıklamalarda bulundu: “Haziran ayından itibaren Büyükşehir Belediyesi stratejik plana katkı sunabilecek devletin kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile yazışması ve meclis üyeleriyle görüşerek; katılımcı, herkesin fikrini yansıtan, Hatay'ın geleceğini şekillendirecek doğru bir plan yapması gerekiyordu. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da, Eylül ayında meclise bir stratejik plan geldi. Kocaeli Belediyesinden alınmış, Hatay'ın gerçeklerinden uzak, ihtiyaçlarına cevap vermeyecek bir stratejik planla karşı karşıya kaldık.

            Stratejik Plan, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyon 15 belediyeye, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yazı yazarak talep ve önerilerini aldı. Komisyon tüm çalışmasını kısa zaman zarfında tamamladı ve 26 Eylül'de raporunu sundu. Biz olağan üstü meclis oturumu beklerken maalesef Ekim ayına kaldı.

            Stratejik Palana dayalı olarak bütçe yapılması ve performanslarında buna uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Bunların hepsinin iç içe olduğu ve bağlantılı olduğu nazara alındığında Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kalmıştır.

            Biz de AK Parti Grubu olarak Hatay'da hizmetlerin aksamaması, plansız kalmaması için komisyon raporunun oylanmasını talep ettik. Gündemin 27. Maddesinde de komisyon raporunun okunması ve oylanması yazıyor. Fakat burada da yine yasa, tüzük, yönetmelik yerine Sayın Lütfü Savaş'ın tarzı devreye girdi. Ben bunu oylatmıyorum dedi. Genel Sekreter stratejik planı hazırlarken hata yaptıklarını kabul ederek; “Doğru düzgün bir stratejik plan yapamadık. Fakat komisyonda fazla ayrıntıya girmiş çok fazla irdelemiş. Biz her ikisini de beğenmedik.” deyip bize idare tarafından hazırlanmış bir plan sundu. Meclis açılışında gündem dışı görüşülüp gündeme dahil edilmeyen bir konunun meclisçe görüşülmesinin hukuka aykırı olacağını belirttik ve reddettik.

            Biz Plan ve bütçe Komisyonundaki 7 arkadaşımızın titizlikle hazırladığı Stratejik Planın oylanmasında ısrar ettik. İdare de geri adım atarak uzlaşma yoluna gitti ve Genel Esaslara aykırı olmamak kaydıyla komisyonun hazırladığı rapor oybirliğiyle kabul edildi. Stratejik Palını önümüzdeki günlerde basın ve kamuoyu ile de paylaşacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

Borçlu sigortalılar için tarihi fırsat
Borçlu sigortalılar için tarihi fırsat

Borçlu sigortalılar için tarihi fırsatResmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasası ile borçlu sigortalılar için tarihi fırsat doğarken, SGK İl Müdürlüğü konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

             Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hamit Bal, İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, HGC Başkanı Ahmet Yetişen ve çok sayıda gazeteci ile dün Antakya Saklıev'de bir araya gelerek ayrıntılı bilgiler verdi.

            Torba yasa kurumun alacaklarının yapılandırılmasıyla birlikte sigortalılara bir takım yeni haklar da sağladığını belirten Bal, şu açıklamalarda bulundu: “Bu haklardan en önemlileri doğum borçlanmasının 2'den 3'e çıkartılarak toplamda borçlanılabilecek sürenin 4 yıldan 6 yıla yükseltilmesi ve sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın, sözleşme imzalanmış ülkede işe başladığı tarihin ülkemizde de tescil tarihi olarak göz önünde bulundurulmasıdır.

            Yasa, Kurumumuza borcu olan sigortalı ve işverenlerimizin prim borçlarına ait gecikme zammı ve faizlerinin silinerek yerine yıllara göre TEFE/ÜFE ve YİÜFE oranları üzerinden hesaplanan bir tutarın tahsilini ön görmektedir. Sigortalı ve işverenlerimizin Yasadan yararlanmak amacıyla, prim borcu olanların 31 Aralık 2014, GSS primi borcu olanların ise 30 Nisan 2015 tarihine kadar İl Müdürlüğümüz veya bağlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüze müracaat etmesi gerekmektedir.

            İl Müdürlüğümüzce sigortalılarımızın, gerek yapılandırma işlemlerini en kısa sürede tamamlamak, gerekse de yeni sunulan haklardan etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için; yasanın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlamasından itibaren yoğun bir çalışma yürüttük. Hizmeti sigortalılarımıza en yakın birimden sunmak amacıyla; Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı, İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerimizde kurulu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimizi, donanım ve insan kaynağı olarak sürece hazır hale getirdik ve bu merkez müdürlüklerimizce yapılandırma işlemlerinin yapılmasını sağladık.

            Merkez Müdürlüklerimizde yapılandırma işlemlerini yapacak personelleri, sigortalılarımızın hizmet binamıza girdiğinde en kolay ulaşacağı noktaya yerleştirdik.

            Tüm tescil kütüklerini, hizmet ve işyeri dosyalarının bilgilerini güncelleyerek yapılandırma sırasında zaman kaybının önüne geçtik. Böylelikle sigortalılarımızın borçlanma işlemlerinin, müracaat edildiği anda sonuçlandırılmasını sağladık.

            Kargo, APS veya posta yoluyla gelen taleplerin sonuçlandırılması işlemlerini, ayrı bir birimden yaparak bu taleplerin de kısa sürede sonuçlanmasını sağlıyoruz.

            Evrak ve bilgi akışının hızlı bir şekilde yapılması için İlçelerimizde kurulu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimiz ve İl Müdürlüğümüz arasında sürekli ring seferleri başlattık. Böylelikle postada geçecek süreyi ortadan kaldırdık.

            İl Müdürlüğümüzce; yapılandırma yapan birimlerle anlık bilgi alış verişi sağlayarak tıkanıklık olabilecek noktaları güçlendirmekteyiz. Ayrıca Kurum Başkanlığımızca 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, mevcut prim borçları ile bu borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri taksit tutarlarının bilgilendirme amaçlı olarak görüntülenmesine imkan sağlayan program hizmete açılmıştır. Program www.sgk.gov. tr. internet adresindeki “E-SGK” bölümünde yer almaktadır.  Sorgulama T.C. kimlik numarası ile yapılmaktadır.

            Düzenlemeden yararlanmak isteyen sigortalılarımız kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüze müracaat ederek, bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirler.  İşverenlerimiz ayrıca e-sigorta kanalıyla da müracaatta bulunabilecektir.

            Tüm hizmet merkezlerimizde sigortalılarımızın hak kaybına uğramaması için; en iyi hizmeti en kısa sürede sunacak tedbirler alınmıştır. sigortalılarımızı düzen-lemeden yararlanmala-rı için Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri-mize bekliyoruz.” dedi.

(Haber: Sadullah Ergin)

HAKSIZLIK VE HUKUKSUZLUK GİDERİLMELİ
HAKSIZLIK VE HUKUKSUZLUK GİDERİLMELİ

HAKSIZLIK VE HUKUKSUZLUK GİDERİLMELİHizb-ut Tahrir adına açıklama yapan Ahmet Sapa, mevcut yasalarda cezalandırmayı öngören hiçbir madde olmamasına rağmen 500'den fazla kişi hakkında 1828 yıl ceza verildiğini belirterek haksızlık ve hukuksuzluğun giderilmesi için kamuoyu desteği istedi.

            Kamuoyunda Hizb-ut Tahrir davası olarak yakından takip edilen davalarla ilgili Hataylı üye Ahmet Sapa, açıklama yaparak mevcut yasalarda Hizb-ut Tahrir üyelerinin cezalandırılmasını öngören hiçbir madde olmadığı halde,  500'den fazla kişi hakkında toplamda 1828 yıl ceza verildiğini belirterek bu konuda haksızlığın ve hukuksuzluğun giderilmesini istedi.

            Ahmet Sapa, Yorum'a yaptığı ziyarette gazetemiz sahibi Sadullah Ergin'e şu açıklamalarda bulundu:

            İslam ideolojisine dayalı siyasi bir parti olan Hizb-ut Tahrir, 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de faaliyet göstermeye başlamıştır.

            Hizb-ut Tahrir, yalnızca fikri ve siyasi çalışmalar yapar, asla silahlı eylemleri benimsemez. Dolayısıyla bu yargılamalar,  hukuki olmaktan daha çok, siyasi içerikli yargılamalardır.

            Mevcut yasalarda Hizb-ut Tahrir üyelerinin cezalandırılmasını öngören hiçbir madde olmadığı halde, yüzlerce insan, binlerce yıllık cezalara çarptırılmıştır. 500'den fazla kişi hakkında toplamda 1828 yıl ceza verilmiştir.

            Sivil toplum kuruluşları, sahip oldukları konum ve üstlendikleri misyon gereği, bu hukuksuzluk karşısında en çok sesi çıkan ve tepki gösteren kurumlar olmalıdırlar. İnsanlar arasında din, dil, renk, mezhep ve ideoloji ayrımı yapmaksızın herkese eşit mesafede durarak, kendilerine atfettikleri tarafsızlık ilkesiyle hareket etmelidirler?  Yüzlerce insan, soyut gerekçeler, zorlama yorumlar ve mesnetsiz iddialarla binlerce yıl cezaya çarptırılırken, aileleri, çocukları ve sevdikleri mağdur edilirken, bu haksızlığı bugünden daha çok bu kuruluşların dile getirmesi gerekir.

             “Yargı Zulmüne Dur De!” adı altında başlatılan kampanya ile Hizb-ut Tahrir'e karşı yürütülen haksız yargılamalara ve yaşanan hukuksuzluklara son verilmesini istiyoruz.

            Bu kampanyada farkındalık oluşturma amacıyla “Yargı zulmüne durde” adlı facebook hesabı açmış bulunuyoruz.

            Kastımız, mağduru oynayıp merhamet beklemek asla değildir. Biz var olan hukuksuzlukların giderilmesini istiyoruz. Dolayısıyla mevcut sistem içinde beklentimiz adalet değil, süregelen haksızlık ve hukuksuzluğun giderilmesidir. Bu da her nerede olursa olsun, tüm insanların en tabii haklarından biridir” dedi.

(Yorum Haber Merkezi)

Üniversite, kentin amiral gemisidir
Üniversite, kentin amiral gemisidir

Üniversite, kentin amiral gemisidir Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) 2014-2015 akademik yıl açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

            MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü'nde gerçekleşen törende konuşan Hatay Valisi Ercan Topaca, üniversitenin adeta bir kentin amiral gemisi olduğuna dikkat çekerek yeni akademik yılın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

            Yeni akademik yılın ülkemizin refahına ve ülkemizdeki bilimin gelişmesine önemli katkılar yapmasını dileyen Topaca, “Burada görev yaptığım süre içerisinde ilimizin bütün değerlerini bir araya getirerek, güçleri birleştirerek bu güzel kentimize birlikte hizmet edeceğiz. Bu hizmeti yaparken bizim en büyük dayandığımız nokta üniversitemiz olacaktır. Üniversiteler gerek akademik çalışmalarıyla, gerek bizim uygulamada karşılaştığımız sorunlara çözüm üretme noktasında ve kentin dinamiklerini tespit etme ve geliştirme noktasında çok önemli katkıları olan kurumlardır. Üniversite adeta bir kentin amiral gemisi gibidir. Sadece bilimsel çalışmalar yapan değil aynı zamanda kentin sosyal ve kültürel gelişmesini, ufkunun açılmasını ve bir anlamda ülkemizin çok değişik yerlerinden değişik kültürlerden öğrencilerin de burada toplamak suretiyle kaynaşmayı ve dayanışmayı artıran kurumlarımızdır.

            Öğrencilerimizden bu süreçte bize destek olmalarını ve kendilerini en güzel şekilde yetiştirerek, gözü kapalı fikirlerin peşinden koşmadan, onları sorgulamalarını istiyoruz. Bu konuda öğrencilerimizden bize önderlik etmelerini yaptıkları çalışmalarla, buradaki başarılarıyla bize yol göstermelerini bekliyoruz. Her ne kadar Türkiye'nin çok değişik yerlerinden gelmiş olsalar da aralarındaki kaynaşmayı ve muhabbeti muhafaza etmelerini bekliyoruz. Kente örnek olmanızı istiyoruz çünkü sizler sürekli bilgi dağarcığı artan, okuyan, inceleyen, analiz eden belki bizlerin geç ulaştığı bilgilere, burasının eğitim yuvası olması sebebiyle en erken ulaşan insanlarsınız. Yeni eğitim-öğretim yılının öncelikle öğrencilerimize ve hocalarımıza bir kez daha başarı ve huzur getirmesini diliyorum.” dedi.

            MKÜ Rektörü Prof. Dr. H.Salih Güder de, üniversitelerin sorgulayan, araştıran, bilgiyi üreten, faydaya dönüştüren, öğreten ve küreselleşen dünyada yenileşme ihtiyacı içerisindeki toplumları bilgi toplumu kavramı etrafında kümeleştiren, bilimin ve kültür evleri olmanın yanı sıra bulunduğu bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik yönden gelişimine üniversite-sanayi ve üniversite-toplum işbirliği çerçevesinde öncülük eden ilim ve irfan kurumları olduğunu belirtti.

Törene, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, MKÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

(Haber Merkezi)

Esnafın sorunları Başbakan'a iletildi
Esnafın sorunları Başbakan'a iletildi

Esnafın sorunları Başbakan'a iletildiATSO Başkanı Çinçin, Başbakan Davutoğlu ve diğer yetkililere esnafın sorunlarını dile getirdi

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımları ile gerçekleştirilen “Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı”na Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni temsilen Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu katıldı.

            Toplantıda Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sosyal ve ekonomik gelişmelerle ilgili bilgiler veren ATSO Başkanı Çinçin, “Esnafımız için de Vergi ve Sgk ödemelerinde destek ayrıca banka kredi borçlarının yeniden ya-pılandırılması gibi bazı çözüm noktalarının esnafımızı rahatlatacağına inanıyoruz” dedi.

            Öncelikle ülke olarak geçtiğimiz zor ve üzücü günlerin bir an önce son bulmasını diliyor, Geçtiğimiz günlerde üzücü olaylar esnasında şehit olan Emniyet mensuplarımızı rahmetle anıyoruz diyen Çinçin, şu açıklamalarda bulundu: “Kobani ve komşu ülkelerde yaşanan olaylar ülkemizi ve bölgemizi maalesef olumsuz etkilemiştir. Bizler çözüm sürecinin sonuca ulaşması noktasında her zaman inancımızı korumakla birlikte Kobanide yaşanan gelişmeler ile çözüm süreci arasında doğrudan bağlantı kurulmasını sorumlu bir davranış olarak görmüyoruz. Çözüm sürecinin tüm olumsuzluklara rağmen devam ettirileceğine ve başarıya ulaşılacağına inanıyoruz.

            Ayrıca bir an önce bu üzücü olayların son bulmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Aklı selim duygularla hareket etmenin doğru olacağına inanıyorum.

            Hatay yüzyıllardan beri dinlerin ve kültürlerin hoşgörü içerisinde beraberce bir arada harmanlanması ile bugünlere gelmiştir. Din ve kültür farkı insanların birbirlerine hoşgörü ile yaklaşmasını hiçbir zaman engellememiştir. Hatay halkı birçok farklı mezhepten oluşmaktadır. Alevi vatandaşlarımız da kültürel mozaiğimizin büyük ve önemli bir parçasıdır. Alevi vatandaşlarımız da yaşadıkları bu topraklara büyük bir sevgi ile bağlıdır. Yalnız son zamanlarda alevi hemşehrilerimiz kendilerinin Nusayri olarak adlandırılmalarından ötürü üzüntü duymaktadırlar.

            Ortadoğu’da yaşanan özellikle Suriye'de yaşanan karışıklık sonucu bölge esnafımız ve nakliyecimiz olumsuz etkilenmiştir.  Suriye ve Suriye üzerinden diğer Ortadoğu ülkelerine çalışan Hataylı Nakliyecilerimizin tüm yatırım, müşteri ve acente ağı Ortadoğu bölgesindedir. Nakliyecilerimiz zor durumdadır. Nakliyecilerimizin bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulması için naçizane bazı önerilerimiz bulunmaktadır. Yeni kurulan Hatay Ro-ro A.Ş 'ne vadeli teşvikli kredi imkanı sağlanması ve güzergah maliyetlerinin düşürülmesi, daha önce Ekonomi Bakanlığımız tarafından verilen 1000 Dolar beher araç desteğinin devamı gibi.

            Ayrıca Nakliyecilerimizin bir diğer büyük sorunu ise yurtdışına seferini tamamlayıp ilimize geri dönen araçlarımızın deposunda bulunan 500 lt fazlası mazot kontrol noktasında kaçak muamelesi görmektedir. Ayrıca yasal işlem görmektedir. Türk nakliye sektörünün zarar görmemesi ve ihracat pazarının başka ülkelere kaymaması için bu sorunun acilen çözümlenmesi gerekmektedir. Bu sorunlar yapılacak yasal düzenlemelerle ve Nakliye sektörüne verilecek desteklerle büyük ölçüde çözüme ulaşacaktır.

            Nakliyecilerimiz kadar olumsuzluktan etkilenen esnafımız da oldukça mağdur durumdadır. Esnafımız için de Vergi ve Sgk ödemelerinde destek ayrıca banka kredi borçlarının yeniden yapılandırılması gibi bazı çözüm noktalarının esnafımızı rahatlatacağına inanıyoruz.

            Yaşanan iç karışıklık sonucu ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli vatandaşlar bölge illerde benzer sorunlara sebep olmuşlardır.

            İlimizde son zamanlarda yaşanan elektrik kesintileri hat safhaya gelmiştir. Bundan sanayicilerimiz ve esnafımız başta olmak üzere zarar gören birçok sektör bulunmaktadır. Elektrik kesintileri büyük maddi zararlara yol açmaktadır. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında konu ile ilgili kararlar alınarak gerekli mercilere iletilmiş, odamız tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir.” dedi.

(Haber Merkezi)

ÖZBOLAT: BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALMIŞTIR

AK Parti Grup Sözcüsü, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Dörtyol Belediye Meclis Üyesi Av. Mustafa Özbolat

            Yasalara göre, nüfusu 50 bini geçen ilçeler ile Büyükşehir Belediyeleri seçimlere müteakip altı ay içerisinde stratejik planlarını yapmak zorunda olduğunu, Kocaeli Belediyesinden alınmış, Hatay'ın gerçeklerinden uzak, ihtiyaçlarına cevap vermeyecek bir stratejik planla karşı karşıya kaldıklarını belirterek “Bunların hepsinin iç içe olduğu ve bağlantılı olduğu nazara alındığında Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kalmıştır” dedi.

            AK Parti Grubu olarak Hatay'da hizmetlerin aksamaması, plansız kalmaması için komisyon raporunun oylanmasını talep ettiklerini belirten Özbolat şu açıklamalarda bulundu: “Haziran ayından itibaren Büyükşehir Belediyesi stratejik plana katkı sunabilecek devletin kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile yazışması ve meclis üyeleriyle görüşerek; katılımcı, herkesin fikrini yansıtan, Hatay'ın geleceğini şekillendirecek doğru bir plan yapması gerekiyordu. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da, Eylül ayında meclise bir stratejik plan geldi. Kocaeli Belediyesinden alınmış, Hatay'ın gerçeklerinden uzak, ihtiyaçlarına cevap vermeyecek bir stratejik planla karşı karşıya kaldık.

            Stratejik Plan, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyon 15 belediyeye, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yazı yazarak talep ve önerilerini aldı. Komisyon tüm çalışmasını kısa zaman zarfında tamamladı ve 26 Eylül'de raporunu sundu. Biz olağan üstü meclis oturumu beklerken maalesef Ekim ayına kaldı.

            Stratejik Palana dayalı olarak bütçe yapılması ve performanslarında buna uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Bunların hepsinin iç içe olduğu ve bağlantılı olduğu nazara alındığında Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kalmıştır.

            Biz de AK Parti Grubu olarak Hatay'da hizmetlerin aksamaması, plansız kalmaması için komisyon raporunun oylanmasını talep ettik. Gündemin 27. Maddesinde de komisyon raporunun okunması ve oylanması yazıyor. Fakat burada da yine yasa, tüzük, yönetmelik yerine Sayın Lütfü Savaş'ın tarzı devreye girdi. Ben bunu oylatmıyorum dedi. Genel Sekreter stratejik planı hazırlarken hata yaptıklarını kabul ederek; “Doğru düzgün bir stratejik plan yapamadık. Fakat komisyonda fazla ayrıntıya girmiş çok fazla irdelemiş. Biz her ikisini de beğenmedik.” deyip bize idare tarafından hazırlanmış bir plan sundu. Meclis açılışında gündem dışı görüşülüp gündeme dahil edilmeyen bir konunun meclisçe görüşülmesinin hukuka aykırı olacağını belirttik ve reddettik.

            Biz Plan ve bütçe Komisyonundaki 7 arkadaşımızın titizlikle hazırladığı Stratejik Planın oylanmasında ısrar ettik. İdare de geri adım atarak uzlaşma yoluna gitti ve Genel Esaslara aykırı olmamak kaydıyla komisyonun hazırladığı rapor oybirliğiyle kabul edildi. Stratejik Palını önümüzdeki günlerde basın ve kamuoyu ile de paylaşacağız” dedi.

(Haber Merkezi)


13 saat, 16 dakika önce / 20.10.2014 10:52:01   

Gül: İsdemir'de kazandığımız hakkı bırakmayacağız

Çelik İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu sonuçlandı. Ankara Başkent Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda A.Cengiz Gül, güven tazeleyerek yeniden Çelik-İş Genel Başkanı seçildi.

            Yeniden genel başkanlığa seçilen A. Cengiz Gül, “Saha da kazandığımız hakkımızı kimseye bırakmayacağız” dedi.

            Coşkulu genel kurul, olgun bir havada tam bir beraberlik ve dayanışma içinde geçti. Yapılan seçimlerden sonra bir teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı A.Cengiz Gül özetle “Yönetim kurulu ve diğer kurullarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. İki yıl önceki genel kurulda Karabük sorununu çözeceğiz demiştik ve çözdük. Bu genel kurulda da İsdemir'deki sorunu çözeceğimizi ifade ediyorum. Saha da kazandığımız hakkımızı kimseye bırakmayacağız ”dedi.

            Daha sonra yeni yönetim kurulu üyeleri alkışlarla sahneye davet edildi ve eller havada beraberlik pozu verildi.

            Yapılan seçimler neticesi Çelik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şu isimlerden oluştu;

            Genel Başkan: A.Cengiz Gül

            Genel Sekreter: Yunus Değirmenci

            Genel Mali Sekreter: Bayram Altun

            Genel Teşkilatlandırma Sekreteri: Recep Akyel

            Genel Eğitim Sekreteri: Ferhan Öner

            Genel Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ahmet Çolak, Murat Özkal, Hasan Şam, Mustafa Erturhan ve Ali İhsan Dal isimlerinden oluştu.

            Çelik-İş Sendikası Genel Denetleme Kurulu üyelikleri:  Ali Atar, Mustafa Karayel, Adnan Değirmenci yedek üyeliklere ise Önder Aykaç, Aykut Yıldız ve Zafer Yılmaz.

            Sendikanın Genel Disiplin Kurulu üyelikleri: Levent Taşdemir, Caner Arıcıoğlu, Yücel Karakuş.           Genel Disiplin Kurulu yedek  üyeleri: İbrahim Sarıgül, Kerim Taş ve Ekrem Korkmaz.

            Hak-İş Konfederasyonu Üst Kurul Delege adayları 42 isimden oluştu. İsimler şöyle;

            Yunus Değirmenci, Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Mehmet Zop, İbrahim Selimoğlu, Şevket Yıldırım, Kürşat Sarı, Mustafa Kalkan, Ersin Coşan, Ulvi Üngören, Ramazan Çınar, Alaattin Danışman, Ali Bilen, Levent Yazıcı, Celalettin Korkmazyürek, Rüstem Çabuk, Mehmet Toruntay, Orhan Elbüstan, Ali Kaya, Hasan Şam, Şakir Süyüm, Mustafa Aktay, Ahmet Çolak, Mehmet Bozkurt, Şerafettin Koç, Rafet Gündoğdu, Murat Özkal, Sinan Yüksel, Hüseyin Cansu, Hakan Kaplan, Sedat Aydın, Alpay Savcı, Ali İhsan Dal, Mustafa Erturhan, Hasan Doğrul, Özer Kılıç, Erkan Durmaz, Ökkeş Göl, Abdulmecit Akay, İsmail Özden ve Bünyemin Özer.

(Haber Merkezi)


13 saat, 17 dakika önce / 20.10.2014 10:50:53   

Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneği olağan üstü kongresini yaptı

Behçet Narin güven tazeledi

            Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneği olağan üstü kongresini yaptı. Tek liste ile gidilen kongrede Başkan Behçet Narin, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

            Cumartesi günü dernek binasında yapılan kongrenin, divan başkanlığını Abdurahman Taşçıoğlu yaparken divan kâtipliğini Ziya Güleroğlu ve Ali Varan yaptı.

            Kongrede divan seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının okunmasından sonra dernek tahmini bütçesi ve dernek organları seçimi ile yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimleri yapılarak yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi, derneğin federasyon kurma, Türkiye geneli il ve ilçelerde şube açma ve kapatma için yönetim kuruluna yetki verilmesi karara bağlandı.

            Kongrede bir konuşma yapan Başkan Behçet Narin; “Biz dernek olarak en azından; aynı kaderi paylaşan insanlarımızı birbiri ile kaynaştırmak ve bu güzel günde bir araya getirmek onuruna sahip olmak üzere buradayız ve olağan üstü kongremizi yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız.

            Vatanımızın kuruluşunda ve devamında, düşmanla amansız mücadele eden; malül veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılık demektir.” dedi.

            YÖNETİM KURULU ASIL: Behçet Narin, Hasan Karataş, Hasan Duran, İsa Toksöz, Mehmet Yolcu, Ahmet Yıldırır, Lütfi Yılmaz.

            DENETLEME KURULU ASIL: Mustafa Yıkıcı, Süleyman Kandemir, Osman Şahin.

(Haber&Fotoğraf: Hasan KAYA)


13 saat, 19 dakika önce / 20.10.2014 10:49:44   

BEM-BİR-SEN KONGREDEN GÜÇLENEREK ÇIKTI

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Medeni Sevinç ve Recai Karslı'nın da katıldığı 3. Olağan Genel Kurulda güven tazeleyen Murat Başar yeniden başkanlığa seçildi.

            Belediye ve Özel İdare çalışanlarının bir çatı altında toplandığı sendika olan Bem-Bir-Sen Hatay Şubesi, 18 Ekim Cumartesi günü Anemon Otel'de birlik ve dayanışma içinde 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek kongreden güçlenerek çıktı.

            Nezih bir ortamda yapılan kongreye Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Medeni Sevinç, Recai Karslı, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi Hasan Urhan, Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Murat Başar, Sağlık Sen Hatay Şube Başkanı Feleytun Fatih Gönç, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mürsel Güler, merkez ve ilçelerden gelen delegeler katıldı.

            Divan başkanlığını Hasan Urhan, divan üyeliklerini Kasım Acem ve Hüseyin Şahin'in yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunmasıyla başladı.

            Kongreye katılan Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Medeni Sevinç, Recai Karslı ve Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci yaptıkları konuşmalarda kongrenin memleketimize ve sendika çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek seçilecek yen yönetime başarılar dilediler.

            Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Murat Başar'da sendika olarak ilkleri gerçekleştirdiklerini ve Hatay ilinin yetkili en büyük yetkili sendika olduklarına dikkat çekerek kongrede şu konuşmayı yaptı:

            2008 yılında emanet olarak aldığım sendikamızı bugün huzurlarınıza Hatay Şubesi olarak çıkarmış bulunuyor bunun haklı gurur ve onurunu yaşıyorum. Bu onuru yaşamama vesile olan başta rahmetli Osman Nuri Diktaş'a, rahmetli İbrahim Keresteci'ye, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine, Hatay Şubemizin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Memur-sen Hatay İl Başkanımız Hasan Urhan'a teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Sendikamıza emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

            Bugün burada güvenli ve rahat bir ortamda kongre yapabiliyorsak eğer bunu başta vatan ve millet uğruna toprağa düşmüş şehitlerimize borçluyuz bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

            Bizler her geçen gün büyüyen, vizyon ve misyon anlamında bir günü diğerinden daima önde olan Büyük Bem-Bir-Sen ailesinin birer neferiyiz.

            Sendikamızın hem bizlere hem de Türk sendikacılık tarihine yaşatmış olduğu “ilkler” vardır bunlardan iki tanesine değinmek istiyorum,

            1-SDS LERİN ÖNÜNDE BULUNAN HUKUKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI (Daha önceleri yapılan sosyal denge sözleşmelerine belediyelerimize gelen müfettişler tarafından zimmet çıkarılabiliyordu. Bem-Bir-Sen'in Çalışma Bakanlığı ile imzaladığı hizmet kolu sözleşmesiyle bu engel kalkmış oldu.)

            2-SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO VERİLMESİ (2011 yılında kamuda bulunan tüm sözleşmeli personele kadro verildi ama belediyelerdeki sözleşmeli personeller bundan faydalanamadı. Bem-Bir-Sen bu olayı gerekli yerlere taşıyarak çözdü.

            Bu ilkleri yaşamamıza vesile olan başta Genel Başkanıma ve değerli yönetimine teşekkürü bir borç biliyor şahsım, yönetimim ve üyelerim adına teşekkür ediyorum.

            Bizler yapmış olduğumuz sendikacılık faaliyetlerini etkili, yön veren, çözüm üreten bir sendikal anlayışla sürdürüyoruz.

            Sendikacılık kuru kuruya eleştiri yapmak değildir, Sendikacılık sürekli şikâyet etmek değildir, Sendikacılık rant aracı, unvan aracı değildir.

            HELE HELE SENDİKACILIK; ETRAFI DAĞITMAK, KAMU MALINA ZARAR VERMEK İÇİN SOKAĞA İNİYORUZ MAZERETİNİ ÜRETMEK HİÇ DEĞİLDİR.

            Bize göre sendikacılık; sorunların diyalogla çözüldüğü, eleştiriler karşısında tekliflerin de ortaya konulduğu, yol haritası belirlenirken işverenin de fikirlerinin önemsendiği, üyelerimizin haklı taleplerinin karşılanmaya çalışıldığı, hizmet kolumuza yeni kazanımların sağlandığı, ülkemiz, milletimiz ve içinde yaşadığımız toplum için fikir üretebilen, düşünebilen, toplumsal olaylar karşısında tepkisini koyabilen, yönetimlerin iyi yaptıklarını öven, yanlışlar karşısında tavır koyabilen sivil toplum örgütünün adıdır.

            Bizler sendikacılığa sadece maddi kazanımlar boyutu ile bakmadık.  Bizlerin sahip olduğu medeniyet değerleri var, inancımızın gerektirdiği duruşlarımız var. Yeryüzü O'nun hatırına yaratılmış olan Sevgili Peygamberimizin uygulamaları var.

            Bizler bu davanın temsilcileriyiz ve Bunun içinde çalışıyoruz. Allah'a binlerce kez şükür olsun ki bu amacımıza bu hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Ulaşmayı hedeflediğimiz dostluk köprüsünü gönüllere kurmuş bulunuyoruz.

            Bize bağlı belediyelerimizin başkanları ve yöneticileri ile en az iki defa bir araya geldik, sorunlarımızı ilettik,  çözüm önerilerimizi paylaştık.

            Bu ilişkiler sonucu elde etmiş olduğumuz kazanımlar, sonraki hedeflerimize ilişkin alt yapı çalışmalarına da zemin teşkil etmiş bulunuyor.

            Sandık demek bizler için demokrasinin şekillendiği, özgür iradelerin beyan edildiği yerlerdir. Bu demokrasi şöleni için,  bugünü bize yaşattığınız için tüm katılımcılara, delegelerimize, misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

            Konuşmanın ardından seçim maddesine geçildi. Murat Başar başkanlığındaki tek liste ile girilen organ seçimlerinde listede şu isimler yer aldı:

            YÖNETİM KURULU (ASIL): Murat Başar (Başkan), Ahmet Kala (Şube Başkan Yardımcısı), Ömer Yarar (Şube Başkan Yardımcısı), Hasan Tutar (Şube Başkan Yardımcısı), Ercan Yılmaz (Şube Başkan Yardımcısı)

            YÖNETİM KURULU (YEDEK): İzzet Güleroğlu, Ayşe Feyza Altıok, Deniz Okay, Mehmet Bülbül, Adnan Yapıcı.

            DENETİM KURULU (ASIL): Murat Arslan, Orhan Erdal, Ahmet Kocuk.

            DENETİM KURULU (YEDEK): Ahmet Salk, Abdullah Kavşit, Hakan Şener.

            DİSİPLİN KURULU (ASIL): Fatih Koca, Şiho Tut, Hakan Göktepe.

            DİSİPLEN KURULU (YEDEK): Vedat Polat, Yusuf Çınar, Yahya Salkım.

            ÜST KURULU DELEGESİ: Murat Başar, Mehmet Bülbül.

(Haber & Fotoğraf: Sadullah Ergin)


13 saat, 19 dakika önce / 20.10.2014 10:48:57   

Selin yaraları sarılıyor

Erzin ilçesinde 25 Eylül'de yaşanan selin yaraları sarılıyor. Yaşanan sel felaketi nedeniyle, Hatay Valiliği bir açıklamada bulunarak şimdiye kadar yapılan çalışmaları aktardı.

            Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İlimiz Erzin İlçesi Başlamış Mahallesi Ilıcalar Mevkiinde 25 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen sel felaketi neticesinde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve maddi hasar meydana gelmişti.

            Bu vesile ile selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

            Yaşanan sel neticesinde oluşan hasarın giderilmesine yönelik olarak ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar;

            1. Aynı gün saat 08:30 itibarı ile DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 adet Paletli ekskavatör, 3 adet Paletli Dozer, l adet Paletli Yükleyici, 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 8 adet Taş Kasa Kamyon, 2 adet Kum Kasa Kamyon ve 4 adet Treylerden oluşan iş makineleri bölgede çalışmalara başlamıştır.

            2. Sel nedeni ile mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmış, barınma ve iaşe ihtiyaçları karşılanmıştır.

            3. Erzin İlçesi Başlamış Mahallesi'nde bulunan dere, Erzin Deresi, Acı Su Deresi, Lülük Deresi temizleme işleri ile birlikte acilen yapılması gereken onarım çalışmaları 27 Eylül 2014 tarihinde başlamış olup, halen devam etmektedir.

            4. Ilıca yoluna kaya dolgusu yapılmış, reglajı yapılarak, yol trafiğe açılmıştır.

            5. Karınca Yaylası dışında yayla yolları ile kapanan köy yollarının temizliği ve dolgusu yapılarak trafiğe açılmıştır. Karınca Yaylası yolunun açılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

            6. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sel taşkınında zarara uğrayan vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır.” denildi.

(Haber Merkezi)


13 saat, 22 dakika önce / 20.10.2014 10:46:34   

Balıkçı teknesinde 124 kaçak yakalandı

İskenderun Körfezi açıklarındaki bir tekneye ihbar üzerine baskın yapıldı. İskenderun'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, balıkçı teknesinde yaptığı aramada 124 kaçak yakaladı.

            Alınan bilgiye göre, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, TCSG306 isimli sahil güvenlik botu ile İskenderun Konacık açıklarında gezi teknesine operasyon düzenledi.

            Yapılan aramada Suriye uyruklu 12'si kadın, 14'ü çocuk toplam 124 kaçak yakalandı. Suriyeli kaçaklar Güvenlik botu ile İskenderun Balıkçı Barınağına getirildi.

            Yapılan işlemlerin ardından kaçaklar Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Tekne sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Haber Merkezi)


13 saat, 23 dakika önce / 20.10.2014 10:45:14   

Şiddetli yağış etkili oldu

Antakya'da Cuma öğlen saatlerinde etkisini gösteren ve 2 saate yakın süren şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Antakya'da şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

            Antakya'da şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yollarda biriken sular, vatandaşlar ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Tıkanan rögarlar, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası açıldı.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Antakya'da Cuma günü yağan yağışlarda metrekareye 79,5 KG yağış düştüğü bildirildi. Önümüzdeki günlerde havanın parçalı bulutlu olarak geçmesi bekleniyor.

            Ayrıca AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre Defne İlçesine bağlı Harbiye Mahallesindeki bazı okullarda mahsur kalan öğrencilerin AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Bu arada uyuyan dereler olarak bilinen Hanna ile Altınçay'ın aşırı yağışlardan taştıkları gözlendi. Asi Nehri'nin yatağındaki su seviyesi dünkü aşırı yağışlardan dolayı yaklaşık bir metre yükseldiği görüldü.

            Hatay'ın farklı noktalarında yaşanan zararlardan sonra yetkililerin yaraları sarmak için çalışmalara başlaması bekleniliyor.

(Haber: Hasan Kaya)


13 saat, 24 dakika önce / 20.10.2014 10:44:19   

BAŞKAN SAVAŞ ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Belen Çırtıman İlköğretim Okulu öğretmenlerini ve öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilere bol bol nasihatlerde bulunan Başkan Savaş “Derslerinizi asla aksatmayın” dedi.

            Eğitim ve sosyal etkinlikler adına öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Savaş, sınıfları tek tek gezdi, öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilerin isteklerini not aldı.

            Derslerine iyi çalışmaları ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği hususunda sürekli nasihatlerde bulunan Başkan Savaş, öğrencilerin sağlığını korumaları için sürekli ellerin yıkamaları ve dişlerini fırçalamaları konusunda öğrencileri uyarması dikkatlerden kaçmadı.

            Kısa bir açıklamada bulunan Başkan Savaş, Öğrencilere ve öğretmenlere her zaman önem verdiklerinin altını çizen Başkan Savaş, “Öğrencilerimizin eğitim ve sosyal etkinlikleri adına Büyükşehir Bele-diyesi olarak gereken önemi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.  

(Haber Merkezi)


13 saat, 25 dakika önce / 20.10.2014 10:43:40   

İskenderun Belediyesi'nden köprü yapımı

İskenderun Belediyesi'nce, Yıldırımtepe ve Gültepe Mahalleleri arasındaki dere üzerinde menfez (betonarme köprü) yapımına başlandı.

            Belediye Başkan Vekili Mehmet Başlak, Başkan Yardımcısı Cemil Çengel, belediye meclis üyeleriyle birlikte köprü yapımını yerinde inceledi.

            Yıldırımtepe ve Gültepe mahalleleri arasındaki dere üzerinde yapımına başlanan köprüyle, dolmuş güzergahı olan mevcut dar ve tek şeritli yolda trafik kazaları ve trafik sıkışıklığı yaşanmasının önüne geçilecek. Yayaların karşıdan karşıya güvenle ve rahatlıkla geçmesi sağlanacak.

            Muhtar ve mahalle sakinlerinin yapımını memnuniyetle karşıladığı betonarme köprü, yaklaşık 10 metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda inşa edilecek.

            İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapımına başlanan betonarme köprüyle birlikte yol düzenlemesi de yapılacak.

(Haber Merkezi)


13 saat, 26 dakika önce / 20.10.2014 10:42:38   

Amatör Spor Haftası kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl kutlanan “Amatör Spor Haftası” bu yılda Hatay'da bir dizi etkiliklerle kutlandı.

            İlimizde bulunan 114 spor kulübüne malzeme yardımı yapılırken, “Yılın En'leri”nde çeşitli spor branşında başarı gösteren sporcu, antrenör ve İl temsilcisi 22 kişiye plaket verildi. Hafta nedeniyle İlimize gelen Spor Bakanlığı temsilcisi Hüseyin Akalın konu ile ilgili yaptığı konuşmada “Bu hafta içinde her yıl kutlanan “ Amatör Spor Haftası” Türkiye'nin her İlinde aynı gün ve saatte kutlanmaktadır.

            Bakanlığımız tarafından İllerde bulunan spor kulüplerimize malzeme yardımında bulunuyoruz. Ayrıca yılın EN'lerine başarılarından dolayı teşekkür plaketi sunuyoruz. Bu anlamda tüm amatör spor kulüplerimize başarılar diliyor Bakanlığımız adına haftanızı kutluyorum” dedi.

            Etkinliğe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Taşkın,  Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Akalın, Hatay ASKF Başkanı Mehmet Öztürk, kulüp başkanları ve yöneticileri ile kalabalık bir sporcu topluluğu katıldı.

(Haber Merkezi)


13 saat, 27 dakika önce / 20.10.2014 10:40:58